Kezdőlap

Csáky Imre, gróf (Szepesvár, 1672. okt. 18.Nagyvárad, 1732. aug. 28.): bíbornok, kalocsai érsek. ~ István országbíró fia. 10 éves korában lett apát, 1693-tól egri kanonok. 1696-ban szentelték pappá. 1699-ben püspök és kit. tanácsos; 1702-től váradi püspök, 1710-től pozsonyi prépost, kalocsai érsek, az egri püspökség adminisztrátora, főispán. 1717. júl. 12-én bíbornok lett. Nagy könyvtára és képgyűjteménye volt. A Habsburg nőági örökösödés szószólója. 1723-ban szentgotthárdi apát és a helytartótanács tanácsosa lett, 1724-től a hétszemélyes tábla tagja. – M. S. Ladislaus bis Rex ... (Viennae, 1690); Horologium principum (Jaurini, 1742). -- Irod. Málnási Ödön: Gr. Cs. I. bíbornok élete és kora (Kalocsa, 1933).