Kezdőlap

Csáky István, gróf (1659. ápr. 23.1729): felvidéki nagybirtokos, ~ István országbíró fia. Fiatal korában Thököly híve; 1683-ban részt vett a felső-mo.-i rendek Thököly által egybehívott kassai gyűlésén. Később a Habsburgok oldalára állt, s Bereg és Ugocsa vm. főispánja lett. 1703-ban Dolhánál Károlyi Sándorral együtt a nemesi felkelőkkel szétugrasztotta az első kuruc csapatokat. Ezután Szatmár várába zárkózott, majd 1704. dec. 25-én a vár feladásakor hűséget esküdött Rákóczinak. 1705-ben generális főhadikommisszárius, szenátor. 1706-ban a nagyszombati béketárgyalásokon a kurucok egyik megbízottja. A szatmári béke után, 1712-ben főpohárnokmester lett.