Kezdőlap

Csáky László, gróf (1641. márc. 2.1708): erdélyi nagybirtokos. Barcsai Ákos hívévé szegődött. Apafi fejedelemsége idején a lovashad kapitánya lett. Jelentős szerepe volt Bánffy Dénes megbuktatásában és kivégzésében. 1675-től Doboka vm. főispánja. 1678-ban gyanúba került a Béldl Pál-féle összeesküvésben és a török portára szökött. Itt 1683-ig fogságban tartották, utána Bécsbe ment. 1690-ben részt vett a török elleni harcban.