Kezdőlap

Csáky Miklós (1465 körül1514. máj. 18.): püspök. ~ Benedek fia. Paduában egy.-i tanulmányokat folytatott (1495-98). Ulászló már 1491-ben nagybányai plébánossá nevezte ki, de a város ~t kiváltságaira hivatkozva nem fogadta el. 1495-től 1498-ig szerémi, 1500-24 között csanádi püspök, de még 1504-ben sem volt püspökké szentelve. A parasztháborúban Dózsa alvezérén, Balogh Istvánon előbb az apátfalvi révnél győzelmet aratott, de Dózsa (akivel állítólag már korábban gőgösen bánt Budán) Nagylakon elfogta és karóba húzatta. Az udvarban főképpen a cseh humanistákkal tartott kapcsolatot, latin stílusát dicsérték, Matthaeus Andronicus Tragurinus paduai egy. tanár egyik művét ~nak ajánlotta. – Irod. Juhász Kálmán: A Csanádi püspökség története (VL, Makó, 1947).