Kezdőlap

Csáky Miklós (?1425. júl. 22. és 1426. máj. 8. között): erdélyi vajda. A Bihar vm.-ben birtokos Csáki vagy Zsidai családból való. 1395-ben a moldvai hadjáratban tűnt fel a kir. kíséretében; a Lackfiak pártjának kiirtása után 1397-ben temesi ispán lett és nagy birtokadományokban részesült (többek között a család előnevét adó Körösszeg és Adorján várát és uradalmát kapta). 1401-02-ben erdélyi vajda. 1402-ben Nápolyi Lászlóhoz csatlakozott, de okt. 8-án Garai Miklós békét kötött vele. Hivatalát ugyan átmenetileg elveszítette, de már 1408-ban tagja volt a Sárkány-rendnek s ezzel a nagybirtokosok uralkodórétegének. 1425-tól 1426-ig ismét erdélyi vajda.