Kezdőlap

Csala István (Cegléd, 1899. nov. 2.Cegléd, 1987. márc. 21.): földművelődésügyi miniszter. Szegényparaszti családból származott. Hat elemit, majd Cegléden gazdasági isk.-t végzett. Az I. világháborúban (1917-től) katona; hadifogságba esett. Hazatérve saját és bérelt földön gazdálkodott, emellett 1934–1944 között a helyi tej szövetkezet könyvelője. 1931-ben belépett a Független Kisgazdapártba. A ceglédi pártszervezet egyik megalapítója, majd 1944-ig ügyvezető elnöke. A háború alatt részt vett a párt-, a függetlenségi és a népfrontmozgalomban. 1944. dec. 21-től az Ideiglenes Ngy. tagja. Egy ideig a ceglédi földosztó bizottság elnöke. 1945. nov. 4-től ngy.-i képviselő. A kisgazdapárt balszárnyához, Dobi István környezetéhez tartozott. 1947. máj. végén a párt vezetésben bekövetkezett fordulat után a Dobi-Gyöngyösi irányította új vezetőséget támogatta, 1947. szept. 12-től a PB, szept. 29-től pedig a földmunkás tagozat intéző bizottságának tagja. A kisgazdapártot képviselte a Kossuth-díj jelölő bizottságában (1948. márc.). 1948. júl. – 1950. jún. 30. között a Magy. Orsz. Szövetkezeti Központ (MOSZK) elnöke. 1948. júl. 30. – 1948. dec. 11. között a Magy. Parasztszövetség felszámolásával megbízott kormánybiztos. 1948. dec. 10.-1949. jún. 11. között a Dobi-kormányban földművelésügyi min., 1948. dec. 19-től a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Orsz. Szövetsége (DÉFOSZ) alelnöke. 1949–1962 között az Orsz. Szövetkezeti Tanács elnöke. 1953-ig ogy.-i képviselő. Szerepet vállalt a népfrontmozgalomban, 1949. febr. i-jétől a Magy. Függetlenségi Népfront Ideiglenes Orsz. Tanácsának, márc. 17-től Orsz. Tanácsának, 1954–1957 között a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának tagja. 1956-ban visszatért szülőföldjére gazdálkodni. 1959-ben lépett be a ceglédi Petőfi Tsz-be, ahol üzemgazdász lett, majd 1964–1968 között tsz-elnök. 1968-ban nyugdíjba vonult. – Irod. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon (Bp., 1975); Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944–1947 (Bp.; 1976).