Kezdőlap

Csanádi György (Bp., 1917. aug. 29.Bp., 1986. szept. 16.): jogász, egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa (1957). Tanulmányait 1935-ben kezdte a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy. jogi karán. Szladits Károly levelező titkára, később tudományos munkatársa volt. 1937 őszétől az Első Magy. Gépgyárban bérelszámolóként, majd levelezőként dolgozott, s munka mellett végezte az egy.-et. 1942-ben behívták munkaszolgálatra. A II. világháború után a Magy. Áll. Szénbányák alkalmazottja, később a Magy. Szénbányák jogásza lett. 1948-tól az Áll. Villamos Művek vezető jogtanácsosa volt. 1949–1952 között az Állam- és Jogtudományi Intézetet vezette. 1950-ben megbízták a Közgazdaságtudományi Egy. jogi tanszékének vezetésével. 1952-ben egy.-i docenssé nevezték ki. A tanszékvezetői tisztet 1981- ig töltötte be, 1986-ban vonult nyugdíjba. Aktívan részt vett az 1968-as gazdaságirányítási reform előkészítésében. Elsősorban polgári joggal, polgári eljárási joggal és munkajoggal foglalkozott. A közgazdaságtudományi egy. hallgatói számára több polgári jog és munkajog tankönyvet írt. – F. m. A megbízási jogviszony (Bp., 1959); Munkajog (egy.-i tankönyv, Bp., 1975); Polgári jog (egy.-i tankönyv, Bp., 1984).