Kezdőlap

Csanda Sándor (Kisújfalu, 1927. aug. 3.Pozsony, 1989. júl. 10.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. Isk.-it Érsekújvárott és Bp.-en végezte. 1952-ben Pozsonyban szerzett m.–szlovák szakos tanári diplomát. Részt vett 1951-ben a Komensky Egy. m. nyelv és irodalom tanszékének megszervezésében. Itt tanársegéd (1951–54), adjunktus (1954–62), docens (1962–74), 1974-től egy.-i tanár. Szöveggyűjteményt adott ki a szlovák-m. irodalmi kapcsolatok köréből. A szlovákiai m. főisk. diákoknak megírta egy.-i jegyzetként a régi m. irodalom történetét. Fontosak kapcsolattörténeti kutatásai és tanulmányai 1918-tól a jelenkorig. Kritikusként is tevékenykedett. Lexikont szerk.: Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona (1981).– F. m. Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok (Bratislava, 1959); Valóság és illúzió (Bratislava, 1962); Hidak sorsa (Bratislava, 1965); Első nemzedék. A csehszlovákiai magyar irodalom keletkezése és fejlődése (Bratislava, 1968, átdolg. kiad. 1982); Harmadik nemzedék. Kritikák és tanulmányok (Bratislava, 1917); Szülőföld és irodalom (Bratislava, 1977); Fábry Zoltán (Bratislava, 1980); Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai (Bratislava, 1985); Szülőföldünk régebbi irodalmi hagyományai (Bratislava, 1986). – Irod. Rácz Olivér: Köszöntjük a hatvanéves Cs. S.-t (Irod. Szle, 1987. 6. sz.); Fried István: Cs. S. (Irod. tört. Közl., 1989. 5-6. sz.); Kovács Győző: Cs. S. (Irod. tört., 1991. 1. sz.).