Kezdőlap

Csánk Béla (Beregszász, 1900. júl. 9.Bp., 1984. máj. 26.): jogász. 1928-ban fejezte be tanulmányait a bp.-i tudományegy. jogi karán, s a pestvidéki kir. törvényszéken bírósági jegyző lett. 1932-ben egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett, 1933-ban bírósági titkárrá nevezték ki. Ez évben az Igazságügymin.-ba rendelték be szolgálattételre. Ekkor min. titkár, 1937-ben min. osztálytanácsosi címet és jelleget, 1939-ben min. osztálytanácsosi, majd 1942-ben min. tanácsosi címet és jelleget kapott. 1945-től főelőadó volt. 1946-1949 között a nemzetközi osztály megbízott vezetője, 1950-ben osztályvezetője. 1950–58-ban a törvényelőkészítő osztály főelőadója. – F. m. Adalékok az angol törvénykezési joghoz (Bp., 1937); Ipari béke Angliában (Bp., 1938); Olasz-magyar szólásgyűjtemény (Bp., 1940); Az olasz semmítőszék büntető joggyakorlata (Bp., 1940); Orosz-magyar hasonlósági szótár (Beregszász, 1940 19412); Az angol sajtójog vázlata (Bp., 1941); A jog tükröződése a köznyelvben (Bp., 1943); Közellátás I-II. III. A közellátási jogszabályok gyűjteménye (Rácz Lajossal, Bp., 1943–44).