Kezdőlap

Csánki Dezső (Füzesgyarmat, 1857. máj. 18.Bp., 1933. árp. 29.): történetíró, levéltáros, az MTA tagja (l. 1891, r. 1900, ig. 1922). A bp.-i egy.-en szerzett 1879-ben tanári diplomát. 1881-től dolgozott az Országos Levéltárban, amelynek 1919-től főigazgatója, 1922-től 1929.-ig az Orsz. Magy. Gyűjteményegyetem ügyvezető alelnöke. 1923-ban az Orsz. Levéltár anyagát áttelepítette mai épületébe, amelyet kezdeményezésére emeltek. Megszervezte az iratok korszerű elhelyezését. 1923-tól a Levéltári Közlemények szerk.-je, 1924-ben vallás- és közoktatásügyi államtitkár, 1927-től 1931-ig a felsőház választott tagja. 1931-től az MTA másodelnöke, 1931-32-ben a Gyűjteményegyetemnek újból alelnöke, a Magy. Történelmi Társulat alelnöke. Mint történetíró, a történeti földrajz és a helytörténeti kutatás területén alkotott jelentőset. Szerk. az Árpád és az Árpádok c. díszművet (Bp., 1903). – F. m. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában (I-III. és V, 1890-1913, az MTA nagyjutalmát kapta érte 1901-ben, a IV. kötetet Fekete Nagy Antal állította össze Trencsén megyéről, Bp., 1941); Rajzok Mátyás király korából (Bp., 1903); Budapest történetének okleveles emlékei (Kiegészítette és sajtó alá rendezte Gárdonyi Albert, Bp., 1936). – Irod. Domanovszky Sándor: Cs. D. (Századok, 1933. 4-6. sz.)