Kezdőlap

Csapó M. József (Temesvár, 1911. márc. 16.Kolozsvár, 1979. máj. 1.): romániai magyar mezőgazdasági szakíró. Középisk. tanulmányait Temesváron, a főiskolát Kolozsváron végezte. 1935-től 1948-ig Kézdivásárhelyen tanított. 1948-ban biológiából szerzett doktorátust, majd ettől az évtől kezdve két évtizeden át a kolozsvári Mezőgazdasági Főisk. tanára volt. Eleinte botanikával, később a talajtérképezés elméleti és gyakorlati problémáival, a talaj vízháztartásának kérdésével foglalkozott. M. és német nyelvű szaktanulmányait a Scripta Botanic Musei Transilvanici, az Acta Bolyaiana és az Agrokémia és Talajtan c. szaklapok közölték. Ismeretterjesztő cikkei jelentek meg az Erdélyi Gazda, az Igazság a Művelődés és a Fáklya c. lapokban. Számos román szakmunkát fordított magyarra. – F. m. Egyszerű talajvizsgáló módszerek (Bukarest, 1962); Talaj és termelés (Csapó I. Józseffel, Bukarest, 1980). – Irod. László Béla: Laboratóriumtól a dús termésig. Beszélgetés Cs. M. J. professzorral és munkatársaival (Korunk, 1966. 12. sz.); Rostás Zoltán: Látogatás kilenc tudósnál. Az erdélyi talajok tudósszakembere (A Hét Évkönyve, 1978); Jakab Sámuel: Életét a talajtannak szentelte (A Hét, 1979. 28. sz.).