Kezdőlap

Császár Elemér (Gige, 1891. dec. 6.Bp., 197 aug. 7.): fizikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1928). Tanulmányait a bp.-i és berlini tudományegy. en végezte. 1924-ben a bp.-i egy., 1935-ben a műegy. magántanára. 1938-ban a pécsi egy, orvosi karán a fizika ny. rk, 1940-től ny. r. tanára. Főként a sugárzások kérdéseivel foglalkozott; e témakörből bel- és külföldi szakfolyóiratokban több tanulmánya jelent meg. A röntgensugárzás energiájának mérésére új készüléket szerk. A Természettudományi Társ.-nak huzamos időn át titkára volt. – F. m. A fekete sugárzás újabb elméleti és kísérleti vizsgálata (Pápa, 1918); A Planck-féle formula vizsgálata fényelektromos úton (Than Károly-díjjal jutalmazott munka, Mathem. és Term. tud. Ért. Bp., 1923); A röntgensugárzás és gyakorlati alkalmazása (Bp., 1934) A sugarak világa (Bp., 1937).