Kezdőlap

Császár Károly (Kolozsvár, 1887. jan. 28.Bp., 1968. aug. 4.): irodalomtörténész, esztéta, szerkesztő. Középisk. és egy.-i tanulmányait szülővárosában végezte, itt szerzett tanári oklevelet és bölcsészdoktorátust. Később Németo.-ban, a lipcsei és a jénai egy.-en képezte magát tovább. 1912-től Kolozsváron középisk. tanár, majd a ref leánygimn. ig.-ja. 1930-tól 1934-ig a Pásztortűz c. folyóirat főszerk.-je. Az 50-es években korrektorként dolgozott az Állami Könyvkiadó kolozsvári szerkesztőségében. Tanulmányai, cikkei jelentek meg az Erdélyi Irodalmi Szemle és az Erdélyi Helikon c. folyóiratok hasábjain. Tagja volt az Erdélyi Irodalmi Társaságnak és az Erdélyi Múzeum Egyesületnek. – F. m. Medgyesi Pál élete és működése (Bp., 1911); A jelenkori nyelvújítás (Kolozsvár, 1925); Irodalmi értékelés és erdélyiség (Kolozsvár, 1937). – Irod. Kovács László: Cs. K. (Pásztortűz, 1937. 23–24. sz.).