Kezdőlap

Császár Péter (Bükkaranyos, 1600 körülKassa, 1632. márc. 4.): az 1631-32-i parasztfelkelés vezére. Bükkaranyosi jobbágy, 1629-től a falu bírája. 1631 nyarán a garázdálkodó császári zsoldosok ellen fölkelő Borsod, Abaúj, Torna és Gömör vm.-i parasztok főkapitánya. A fölkelés, melynek erős antifeudális éle volt, elsősorban mégis a császári katonaság ellen irányult. A Habsburgokhoz hű nemesség Esterházy Miklós nádorral az élén ellene fordult. 1631. dec. ben ~ több társával I. Rákóczi Györgyhöz ment segítséget kérni, a fejedelem azonban nem kívánt a parasztok oldalán beavatkozni. Ekkor az egri pasával kezdtek tárgyalni. 1632. febr.-ban Forgách Miklós generális elraboltatta ~t, s Kassán rögtönzött bíróság elé állíttatta. Kétnapi vallatás és kínzás után kivégezték, majd testét felnégyelték. Nem sokkal később Nyírbátornál a Nagy Ambrus által vezetett paraszthadakat leverték az erdélyi fejedelem csapatai. – Irod. Makkai László: A felsőtiszavidéki parasztfelkelés (Bp., 1954); Makkai László: A kuruc nemzeti összefogás előzményei (Bp., 1956); Gyimesi Sándor: Felnégyelt parasztkapitány (Napjaink, 1966; 17.. sz.).