Kezdőlap

Csáti Demeter (16. sz.): Ferenc-rendi szerzetes, költő. A Szilágyságból származott. A 16. sz. elején Krakkóban tanult, 1526-ban Kusályon élt, 1531-ben Nagyváradon, a következő évben Sárospatakon volt prior, 1526 végén írta Thuróczy krónikája alapján az Ének Pannonia megvételéről szóló krónikás versét. (Új kiadása Régi Magy. Költők Tára, szerk. Szilády Áron: L, Bp., 1877.) – Irod. Timár Kálmán: Néhány ferencrendi írónkról (írod. tört. 1914. 5. füz.).