Kezdőlap

Csató János (Alvinc, 1833. ápr. 6.Nagyenyed, 1913. nov. 13.): botanikus, ornitológus. Tizenhat éves korában részt vett a szabadságharcban Bem parancsnoksága alatt. Később visszavonult koncai birtokára, ahol madár- és növénytani kutatásokkal foglalkozott. 1861-tól szolgabíró, 1873-tól Alsó-Fehér vm. főjegyzője, 1874-től 1902-ig alispán volt. Nagy madár- és növénygyűjteményét az MNM-nek ajándékozta. – M. A Retyezát helyviszonyi és természetrajzi tekintetben (Erdélyi Múzeumegylet Évk., Kolozsvár, IV. 1866); A Székásvölgy flórája és madárfaunája (Kolozsvár, 1869); A Sztrigy mentének és mellékvölgyeinek természetrajzi leírása (Erdélyi Múzeumegylet Évk., VI. Kolozsvár, 1873); Alsófehér vármegye növény- és állatvilága (Nagyenyed, 1896). – Irod. Jávorka Sándor: Emlékezés Cs. J.-ról (Botan. Közl., 1914); Gombocz Endre.: A magyar botanika története (Bp., 1936).