Kezdőlap

Csatskó Imre, Csacskó (Vác, 1804. nov. 5.Bp., 1874. febr. 13.): kúriai bíró, jogíró, az MTA l. tagja (1839). Jogi tanulmányok után 1818-tól a kassai, 1834-től a győri jogak.-án tanár. 1847-48-ban helytartótanácsi tisztviselő, 1849-től különféle bíróságoknál működött, 1860-tól bp.-i táblabíró. 1867-ben Horvát Boldizsár igazságügymin. megbízásából büntetőtörvénykönyv-tervezetet készített. 1871-től haláláig kúriai bíró. Mint jogbölcselő a természetjogi isk. konzervatív irányzatához tartozott. Küzdött a halálbüntetés eltörléséért. – M. Bevezetés a természeti jogba ... (Győr, 1839); Büntetésjogi elméletek (I-II. 1843); Büntetőjog elemei (Pest, 1850); A francia polgári törvénykezés, különösen a bírósági szervezet és annak alapelvei (Pest, 1867). – Irod. Pauler Tivadar emlékbeszéde (Akadémiai Ért. a Társad. tud. köréből III. 9. sz. Bp., 1875); Pauler Tivadar: Adalékok a jogtudomány történetéhez (Bp., 1878).