Kezdőlap

Csécsi János, Tsétsi (Szakoly, 1650. jún. 14.Sárospatak, 1708. máj. 14.): ref. kollégiumi tanár, ~ János (1689-1769) apja. Alig hároméves kofában portyázó törökök Egerbe vitték és három évig fogságban tartották. Sárospatakon, Kassán, Debrecenben, Gyulafehérvárott tanult hittant és természettant, héber és görög nyelvet, logikát. 1680-ban Tállyán iskolaig. 1682-84-ben az utrechti ak.-n tanult hittant, filológiát és bölcseletet; 1686-tól Sárospatakon rektor. A jezsuiták elől 1687-ben isk.-jával előbb Göncre, majd 1695-ben Kassára menekült. 1705-től az isk.-val együtt ismét visszakerült Sárospatakra. Több történelmi dolgozata kéziratban maradt. A helyesírásról irt munkájában a szóelemzés híve. – F. m. Observationes orthographicogrammaticae de recta Hungarice scribendi et loquendi ratione (Leutschoviae, 1708). – Irod. Vajda Pál: Nagy magyar nevelők (Bp., 1957); Bakos József: A pedagógia hőskorából (Köznevelés, 1958). – Szi. Komáromi János: Ordasok (r., Bp., 1931).