Kezdőlap

Csécsi János, Tsétsy (Gönc, 1689. jún. 12.Sárospatak, 1769. jún. 2.): sárospataki tanár, polihisztor, ~ János (1650-1708) fia. 1705-től a sárospataki ref. kollégium növendéke. 1709-ben külföldi tanulmányútra ment. Holland, német, angol; svájci, olasz és francia egy.-eken hallgatott előadásokat, legtovább Utrechtben időzött. 1712-ben tért haza, 1713-ban foglalta el a pataki kollégium rektori székét. 1734-ig matematikát, földrajzot, történelmet, görögöt, teológiát, fizikát, csillagászatot és karteziánus bölcseletet tanított. 1734-ben királyi parancs fosztotta meg állásától mivel tanártársával nem tudott megférni, s a két tanár viszálya megbontotta az isk. egységét, pártokra szakította az ifjúságot. ~ ettől kezdve teljesen visszavonultan élt. Művei kéziratban maradtak. – M. Ifjabb Tsétsi J. Havi Krónikája a Rákóczi háború történeteiről 1703-1709. (Latinul közli Thaly Kálmán: Történelmi Naplók, Monum. Hung. Hist. II. oszt. XXVII, Bp., 1875.) – Irod. Horváth Cyrill: A Cs.-világ Patakon (Bp., 1908); Zemplén Jolán: A mo.-i fiz. tört. a XVIII. században (Bp., 1964).