Kezdőlap

Csefkó Gyula (Baja, 1878. dec. 8.Szeged, 1954. dec. 1.): nyelvész, főiskolai tanár, az MTA l. tagja (1943-49); a nyelvtudományok kandidátusa (1952). 1897-ben szerzett Baján tanítói, majd a budai pedagógiumban polgári isk. tanári oklevelet. 1901-től Hosszúfalu, Szigetvár, Oravicabánya, 1913-tól Szeged polgári fiúisk.-jában tanított. 1926-ban a szegedi egy.-en bölcsészdoktori oklevelet, 1931-ben a szó- és szólástörténet tárgykörből magántanári képesítést nyert. A szegedi polgári isk. tanárképző főisk.-n, ill. pedagógiai főisk.-n a m. nyelv megbízott előadója 1932-től 1951-ig, ezután a főisk. tanára. Számos néprajzi és művelődéstörténeti tárgyú, elsősorban a m. szólástörténetre vonatkozó cikke jelent meg a szaklapokban. – F. m. Szállóigék, szólásmondások (Bp., 1930). – Irod. Benkő László: „Hátra van még a fekete leves” (Megemlékezés Cs. Gy.-ról halála első évfordulóján. Tiszatáj, 1956. r. sz.); Péter László: Cs. Gy. munkássága. Bibliográfia (Acta Universitatis Szegediensis, Néprajz és Nyelvtud., V-VI., Szeged, 1962).