Kezdőlap

Csehély Aladár (Székelyudvarhely, 1895. okt. 4.Bp., 1964. nov. 7.): tanár, gyorsíró, pedagógus. A bp.-i egy.-en szerzett m.–német szakos középisk. tanári oklevelet. 1919-től bp.-i gimn. tanár. Jelentős része volt a Magyar Gyorsírók Orsz. Szövetségének 1925-ben történt megalakításában. 1930-tól 1944-ig felelős szerk.-je a Gyorsírástudomány c. szaklapnak. Az Irodai Gyorsírókat és Gépírókat Vizsgáló Orsz. Bizottságnak megalakulása (1927) óta tagja, később titkára, majd elnöke a bizottság 1950-ben történt megszüntetéséig. Az egységes m. gyorsírás jeles szakembere, számos elméleti tanulmány, ismertetés és segédkönyv szerzője. A beszédgyorsírás fejlődésének évtizedekre irányt szabott Radnai Bélával együtt összeállított Nagy rövidítésgyűjtemény (Bp., 1935) c. munkája.