Kezdőlap

Csehi Gyula (Szatmárnémeti, 1910. nov. 26.Kolozsvár, 1976. jún. 21.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. Egy.-i tanulmányokat a párizsi Sorbonne-on (1928–1931), a bécsi (1931–1932) és a kolozsvári tudományegy.-en (1933–1934) folytatott. 1934-től Nagyváradon volt középisk.-i tanár, 1944-ben deportálták, családját elvesztette. Hazatérése után 1947-től a kolozsvári Bolyai Tudományegy., majd annak összevonásával a Babeş-Egy.-mel a Babeş-Bolyai Egy. professzora volt. 1936-tól rendszeresen publikált a kolozsvári Korunkban. Tudományos kutatásának köre kiterjedt a világirodalomra, a 20. sz.-i román irodalomra; kutatta a marxista irodalomelmélet fejlődését, a tényirodalom és a fikció viszonyát, a munkásirodalom és munkásábrázolás jelentkezését és fejlődését a romániai irodalomban. Életművének bibliográfiája 1976-ban jelent meg (Művelődés, 1976. 11–12. sz.). A Kriterion Könyvkiadó Téka sorozatát szerk. Mikó Imrével 1970-től haláláig. – F. m. Diderot (Debrecen, 1943); Munkásosztály és irodalom (tanulmányok és cikkek, Bukarest, 1963); Klio és Kalliopé, vagy a történelem és az irodalom határairól (Bukarest, 1965); Modern Kalliopé, vagy regény és valóság (Bukarest, 1969); Felvilágosodástól felvilágosodásig (Bukarest, 1972); Tanulmányok (Bukarest, 1973); A kritika jelentése és utóélete (posztumusz, Bukarest, 1977). – Irod. Huszár Sándor: Az író asztalánál (interjúuk, Bukarest, 1969); Jancsó Elemér: Cs. Gy. köszöntése (Igaz Szó, 1970. 10. sz.); Beke György: Tolmács nélkül (interjúk, Bukarest, 1972); Pomogáts Béla: Diderottól Marxig (Nagyvilág, 1973. 11. sz.); Gáll Ernő: Halotti beszéd helyett (Igaz Szó, 1976. 7. sz.); Cs. Gy. (Kritika, 1976. 7. sz.); E. Fehér Pál: Cs. Gy. (Irod. tört., 1976. 3. sz.).