Kezdőlap

Csekey Sándor (Alsóvárad, 1896. ápr. 21.Bp., 1956. febr. 11.): református lelkész, teológiai tanár. Tanulmányait a bp.-i Ref. Teológiai Ak.-n végezte (1918). A lelkészképesítő vizsga letétele után (1920) a skóciai edinburghi egy. teológiai karának (1920–22), majd az amszterdami szabadegyház teológiai karának volt hallgatója (1922–23). Hazatérve püspöki titkár (1924), a Kálvinista Szemle főmunkatársa, egyházkerületi belmissziós lelkész volt (1925–26), a debreceni tudományegy.-en rendszeres teológiából doktorált (1925). 1926–28-ban Szalkszentmártonban volt lelkész, a bp.-i Ref. Teológiai Ak. egyháztörténeti tanszékén tanított. Bp.-en az ószövetségi bibliai tudományból (1928), Sárospatakon az egyháztörténeti tudományból magántanárrá képesítették (1929). A bp.-i Ráday Könyvtár (1933–48) s a Bp.-i Ref. Teológiai Ak. ig.-ja volt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia Baráti Szövetségének Körleveleit (1942), s a Református Teológiát szerkesztette (1943-44). – F. m. Református templomok története a dunamelléki ref. egyházkerületben (Bp., 1942); Bilkei Pap István 1865–1943 (Bp., 1943); A budapesti Református Theológiai Akadémia száz éve (társszerzőkkel, Bp., 1955). – Irod. Pap László – Czeglédy István: Cs. S. (Ref. Egyház, 1956); Szabó Géza: Cs. S. (Egyháztört., 1958).