Kezdőlap

Csendes Zoltán (Kolozsvár, 1924. nov. 3.Kolozsvár, 1959. máj. 3.): romániai magyar statisztikus. Kolozsváron érettségizett, majd a bp.-i műegy. elektromérnöki karán, később a temesvári műegy.-en folytatta tanulmányait. Közben a kolozsvári egy.-en közgazdaságtant tanult. 1948-ban itt doktorált. 1948-tól 1951-ig a Bolyai Tudományegy.-en a Statisztikai Tanszék tanára volt. Később a bukaresti közgazdaságtudományi főisk.-n tanított, majd az általa megszervezett statisztikai főisk. ig.-ja lett Bukarestben. 1954-től haláláig ismét a kolozsvári egy.-en tanított, dékáni tisztséget is betöltött. Szaktanulmányokat tett közzé a mezőgazdasági és ipari termelés mutatóiról, valamint a statisztika elméleti kérdéseiről a Probleme Economie, a Revista de Statistică, és a Statisztikai Szemle c. lapban. A Ceaucescu által megszüntetett Bolyai Egy. prorektoraként öngyilkos lett. – F. m. Univerzális monogram a statisztikai kiválasztási módszer alapvető mutatószámainak meghatározására (Időszerű közgazdasági kérdések, Bukarest, 1955).