Kezdőlap

Csengey Gusztáv, Csenge (Komárom, 1842. aug. 8.Miskolc, 1925. júl. 13.): költő, író. A pesti protestáns teológián, majd a jénai egy.-en tanult. 1867-ben tért haza. Később Sopronban letette az ev. papi vizsgát. 1874-ben tanári vizsgát tett. Tanára, majd ig.-ja volt az aszódi ev. gimn.-nak, 1886-tól az eperjesi kollégiumban teológiai tanár, 1919-től a miskolci jogak.-án tartott előadásokat. A Petőfi Társ. tagja. 1865-66-ban a Gyermekbarát szerk.-je. A korábban divatos verses regény, ill. elbeszélés műfaját is művelte. Nevét elsősorban A fogoly lengyel c. balladája (1863) tette ismertté. Német eredetiből fordította a „Ballag már a vén diák” c. diákdalt. – F. m. Hullámok közt (r., Pest, 1871); Munkái (I. Költeményei II-III. Beszélyei, Bp., 1874); Eszter (költemények, Esztergom, 1876); Bokrétás világ (költői elb., Bp., 1878); Ida emléke (Bp., 189~); Don Quijote (verses r., Bp., 1903). – Irod. Szívós Béla: Cs. G. (Pécs, 1924); Kemény Lajos: Cs. G. (Prot. Szle, 1925.); Mesterházy Jenő: Cs. J. emlékezete (Protestáns Szle. 1942.).