Kezdőlap

Csengő Lujza (Balassagyarmat, 1925. jan. 4.Bp., 1981. okt. 2.): zenetanár. 1950-ben a bp.-i Zeneműv. Főisk.-n középisk.-i énektanári és egyházkarnagyi oklevelet szerzett, zongorázni tanult Dániel Ernőnél, Horusitzky Zoltánnál. 1952-től a miskolci zeneműv. Szakisk.-ban, valamint az egri Áll. zeneisk.-ban tanított szolfézst és zeneelméletet. 1961-től a fővárosban a XI. ker.-i Áll. Zeneisk. szervezetnél szolfézstanítást és szolfézs szakfelügyeletet vállalt. Bp.-en és több vidéki városban tartott továbbképző előadásokat.