Kezdőlap

Cserei Mihály (Csíkrákos, 1668. okt. 21.,Nagyajta, 1756. ápr. 22.): erdélyi történetíró. Székely birtokos nemes, átmenetileg Thököly híve (1690), de 1691-től végig a Rákóczi-korban is a Habsburgok oldalán viselt állami tisztségeket (csíki főkirálybíró, tartományi biztos stb.), 1721-től Nagyajtóra visszavonulva az 1661-1712 közti időszak erdélyi történetét írta meg protestáns transszilvanista, de Habsburg-barát szemszögből. Családi és egyéb feljegyzései is maradtak. – M. Historia (Kiadta Kazinczy Gábor, Pest, 1852; szemelvények: Magy. Kvtár 120). – Irod. Abafi Lajos: Cs. M. a történetíró (Tört. Tár, 1880).