Kezdőlap

Csermák Antal György (? , 1774 ?Veszprém, 1822. okt. 25:): zeneszerző és hegedűművész. Származása, életének körülményei tudományosan még tisztázatlanok. Bécsben tevékenykedett mint hegedűtanár, majd Mo.-ra költözött. 1795-től a pest-budai m. színtársulat prímhegedűse volt; működésének első évében hangversenyt rendezett a színházban. Gödöllőn Grassalkovich hercegnél hallotta játszani Bihari Jánost, a korszak legnagyobb hatású, cigány származású m. hegedűvirtuózát. Vándormuzsikusi évei során az ország legkülönbözőbb pontjain bukkant fel. Így jutott el 1818 után Veszprémbe is, ahol a játéka nyomán Ruzitska Ignác táncokat jegyzett le tőle, amelyeket később kiadott a Magyar nóták Veszprém vármegyéből c. sorozatban. Élete végén súlyos alkoholizmusa folytán megőrült. ~ Biharival és Lavottával együtt a verbunkos legjelentékenyebb képviselője mint hegedűművész és mint zeneszerző. Fő érdeme, hogy kísérletet tett a nemzeti kamaramuzsika, sőt a programzene megteremtésére; az elsők között próbálta átültetni a verbunkos stílust a nyugati műzenétől átvett formákba. – M. verbunkosok (korabeli gyűjteményes kiadványokban), táncok, rondók. – Irod. Ponori Thewrewk Emil: A magyar zene tudományos tárgyalása (1890); Bónis Ferenc: Cs. A. kamarazenéje (Új Zenei Szle, 1952). – Szi. Abonyi Lajos: A mi nótáink (r., Pest, 1864); Sziklay Ferenc: Hangzatka (r., Berlin, 1924).