Kezdőlap

Csery-Clauser Mihály (Bp., 1911. máj. 31.Montreal, 1979. máj. 8.): katonatiszt, történész. Bp.-en érettségizett, majd 1929-ben a Légvédelmi Tüzér Főiskolán, később a Pázmány Péter Tudományegy.-en folytatta tanulmányait, ahol 1934-ben bölcsészdoktorátust szerzett. Németországban, Olaszországban és Franciaországban járt tanulmányúton. A II. világháború után Németországban telepedett le, ahol 1945- 1947-ig Weingartenben a Magyar Iroda vezetője volt. 1951-ben Kanadába költözött. Itt az Ecclesia és az Északi Fény c. lapot szerkesztette. 1970-től a Magyar Történelmi Szemle szerk. biz.-ának volt a tagja. 1964-ben Árpád-ezüstéremmel tüntették ki. Írásait a Katolikus Szemle, a Krónika, az Északi Fény, a Duna és más emigráns m. lapok közölték. – F. m. Magyarország a XVI. századi Európában (Montreal, 1955); Centenarie d'un livre important (Montreal, 1956); La vision de Saint-Etienne de Hongrie (Montreal, 1957); Vitkovics Mihály (Montreal, 1962); Március 15. tanulságaiból (Montreal, 1964); A magyarság küzdelmeinek méltánylata a Zrínyiek korában (Montreal, 1964); – Irod. Nekr. (Duna, 1979. 5-6.); Szittya Kürt, 1979. jún.).