Kezdőlap

Cserzy Béla (Szeged, 1905. febr. 17.Bp., 1975. okt. 21.): újságíró, költő. Középisk. tanulmányait szülővárosában végezte, 1926-tól újságíró a Délmagyarország c. lapnál, 1930-tól a Szegedi Friss Újság belső munkatársa volt. 1935–36-ban a Szegedi Hét c. közgazdasági lapot, 1936–40-ben a Színházi Újságot szerkesztette. 1936-tól könyvtártiszt volt a Somogyi Könyvtárban, közben jogi doktorátust szerzett, 1941-től 1944-ig Nagyváradon a Kamarai Közlöny c. hivatalos lapot szerkesztette. 1945 után a Kereskedelem és Közlekedésügyi Min. tisztviselője volt majd vállalati könyvelő. Könyveiben Szeged művelődéstörténetével foglalkozott. Haláláig dolgozott a Szegedi újságírás első korszaka 1789–1849 c. munkáján, melynek kéziratát a Somogyi Könyvtár őrzi. – F. m. Késő aratásom (versek, Szeged, 1926); Tegnap történt (a régi Szeged életéből, Szeged, 1936); Színészet a múltban (Szeged, 1939); A nagy palóc elindul! (Mikszáthról, Szeged, 1939).