Kezdőlap

Csiky János (Bp., 1900. nov. 8.USA, 1975 után): vegyész, főiskolai tanár. A bp.-i műegy.-en szerzett vegyészi (1924), majd vegyészmérnöki (1925) oklevelet, 1926-ban doktorált. 1926-tól a bp.-i műegy.-en tanársegéd, 1925–28-ban minőségi tanácsadó vegyész a Külkereskedelmi Hivatalban, 1928–35-ben a műszaki és gazdaságtudományi egy.-en az agrokémiai intézet tanára, 1935–40-ben a Dunántúli Mezőgazdasági Kamara talajtani laboratóriumának vezetője, 1940–45-ben a Kertészeti Főisk.-n a talajkémia rk. tanára volt. 1945 után elhagyta az országot. São Paulóban (Brazília) 1950–57-ben a mezőgazdasági és ipari kutatóintézet műszaki ig.-ja, majd az atlantai (Georgia állam, USA) Morris Brown főisk. vegyészeti karának tanára és dékánja (1958–1969). Fő kutatási területe a talajkémia, az általános fizikai kémia, a mezőgazdasági és ipari termékek kémiája volt. Számos szakcikke, tanulmánya jelent meg. – M. A talaj termőerejének fenntartásáról és a műtrágyázásról (társszerzőkkel, Bp., 1936).