Kezdőlap

Csiky Kálmán (Kenderes, 1843. febr. 5.Bp., 1905. márc. 13.): történeti és jogi fordító, népszerűsítő közigazgatási jogász, egyetemi tanár, költő. Debrecenben, Pesten és külföldön tanult. 1870-től a bp.-i ref. főgimn. latintanára, egyúttal a Pesti Hírlap, majd a Korunk, végül a Nemzeti Hírlap munkatársa. 1870-ben haditudósítóként is működött a porosz-francia háborúban. 1881-84 között ogy.-i képviselő. 1884-től műegy. tanár (közjog-magánjog). Római és francia történetírókat (Tacitus, Boissler, Thierry) és latin jogi szövegeket (Werbőczy Tripartituma stb.) fordított. Több verse is megjelent. – F. m. A magyar alkotmánytan... (Bp., 1879); Magyar állam közigazgatási joga (I-II, Bp., 1888-89); Művelődéstörténet-rajz a hit és babona múltjából (Arad, 1891); Haditudósító levelek az 1890-71-i német francia háború színteréről (Bp., 1914).