Kezdőlap

Csillag Zsigmond (Adony, 1844 ?Bp., 1910., febr. 3.): a szociáldemokrata mozgalom egyik első szervezője, orvos. 1863-ban a lengyel felkelők soraiban küzdött. A bp.-i egy.-en szerezte orvosi diplomáját. 1874-ben a Magyarországi Általános Munkás Betegsegélyző és Rokkantpénztár orvosa lett. Ebben az időben került kapcsolatba a munkásmozgalommal. Nagy szerepe volt a Választásra Jogosulatlanok Pártjának, majd Frankel Leó oldalán a Magyarországi Általános Munkáspártnak a megalapításában. Egyik rendezője és szónoka volt az első m. május elsejének. 1890-ben ő elnökölt azon a kongresszuson; amely kimondta a szociáldemokrata párt megalakulását. 1896-ban visszavonult a munkásmozgalomtól s ezután már csak mint betegpénztári orvos tevékenykedett. Gyógyíthatatlan betegsége miatt öngyilkos lett. – Irod. Aranyossi Magda: Cs. Zs. (Párttört. Közl., 1963. 3. sz.)