Kezdőlap

Csilléry Dezső (Kecskemét, 178. máj. 8.Bp., 1955. okt. 5.): mérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte (1902). Gyakorlóéveit a fiumei kikötő építésénél töltötte, majd a főváros szolgálatába lépett. Előbb az útépítési osztálynál működött, majd a Bp. Székesfőváros Közlekedési Rt. kötelékébe került, melynek később műszaki ig.-ja, végül h. vezérig.-ja lett. 1939-ben nyugalomba vonult. Működésének legjelentősebb eredményei: a villamos hegesztés bevezetése a közúti vasúti felépítmény fenntartásában és az ún. hosszúsín-probléma megoldása, ill. ennek alkalmazásával kapcsolatban 1930-ban szerkesztett dilatációs készüléke, mely külföldön is ismeretessé vált. E témakörökben végzett kutatásairól és gyakorlati tapasztalatairól több cikkben és önálló tanulmányban számolt be. – F. m. A sínillesztés-hegesztés fejlődése és a hegesztett sínillesztések tanulmányozása (Bp., 1934). – Irod. Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).