Kezdőlap

Csizmadia Gyula (Pécs, 1910. ápr. 2.Sopronkőhida, 1944. nov. 4.): partizán, bányász. 1936-tól tagja a Magyarországi Bánya- és Kohómunkások Orsz. Szövetségének. 1942 nyarán internálták, majd büntetőszázaddal a frontra hurcolták. Rövidesen hadifogságba esett, ahol pár hónap múlva partizánisk.-ra jelentkezett, s részt vett a partizánharcokban. 1944. aug. 2-án Szőnyi Márton csoportjában ejtőernyővel leereszkedett a Bükk hegységben. A csendőrök elfogták és haditörvényszék elé állították, amely halálra ítélte. – Irod. Gábor Balázs: Egy kommunista (Cs. Gy.) harcos élete, munkássága (Komló, 1957).