Kezdőlap

Csizmazia Lajos (Szenc, 1887. márc. 19.Győr, 1940. nov. 12.): gépészmérnök, ipariskolai tanár. Tevékenysége főképpen a malomipari oktatásban szerzett általános megbecsülést. Az I. világháború után kezdeményezésére újították fel a bp.-i Felsőipariskolában a molnárképző, majd a molnártovábbképző tanfolyamokat. 1937-ben kinevezték a győri fém- és textiliparisk. ig.-jává. Az oktatásban szerzett érdemének elismeréséül a Magyar Molnárcéh 1940-ben Csizmazia Lajos-ösztöndíjat alapított. – F. m. A malomipar technológiája (Bp., 1933, 1937. 1942). – Irod. Cs. L. (Magy. Molnárok L., 1940. 46. sz.); Nádas László: Cs. L. emlékére (Malomipari Szakismeretek Gyűjteménye, IV., 1940).