Kezdőlap

Csohány Gabriella (Ölyvös, 1919. máj. 19.Bp., 1972. szept. 22.): költő, író, szerkesztő. Tanítónői oklevelet szerzett, 1939–41-ben az Ugocsa vm.-i Mátyfalván tanított. 1942-től tisztviselő volt Bp.-en. 1945–47-ben funkcionárius a Pedagógusok Szakszervezetében, 1947–1950 között tanár a Pártfőiskolán. 1951–53-ban agitációs propaganda titkár volt a Magyar Írók Szövetségében, az írók oktatását szervezte. Ebben az időben jelentkezett politikai ihletésű verseivel. 1954-ben féléves tanulmányúton volt Bulgáriában. 1955-től a Magyar Rádió ifjúsági osztályának vezetője, 1957-től a Pajtás c. gyermeklap szerk.-je, 1959-től főszerk.-je volt. Ekkor áttért a prózára, útirajzot írt bulgáriai élményeiről és két önéletrajzi jellegű regényt adott ki. – F. m. Köszönöm! ? (versek, Bp., 1951); Dal az emberekről (versek, Bp., 1954); Savanyú tej mézzel (útirajz, Bp., 1958); Családfa helyett (r., Bp., 1968); Kórház mécsvilágnál (r., Bp., 1970).