Kezdőlap

Csontosi János (Eperjes, 1846. okt. 26.Bp., 1918. okt. 25.): könyvtáros, az MTA l. tagja (1883). 1869-ben pappá szentelték, de 1872-ben kilépett a papi rendből, áttért az ev. vallásra, megnősült és hosszabb külföldi út után 1874-ben az OSZK-ba került, ahol 1875-től a kézirattár vezetője. 1879-től a Magyar Könyvszemle szerk,-je. 1893. jan. 26-án fegyelmi úton elbocsátották, a kézirattári hiányok és a kéziratvásárlásokkal kapcsolatos visszaélések vádja miatt. ~ valójában ártatlan volt, csupán a radikális érzelmű Pulszky Ferenc ellen irányuló politikai hajszának, az ellenzék és a szabadelvű párti kormány között az egyházpolitikai reformok kérdésében kitört harcnak esett áldozatul. Bár 1913-ban megkerültek az ellopott kéziratok, nem rehabilitálták. 1916-ig – nyugdíjazásáig – a bp.-vidéki tankerületi főigazgatóság tollnokaként dolgozott. Könyv- és könyvtártörténettel, elsősorban a Corvin-kódexek kutatásával foglalkozott. – F. m. A Konstantinápolyból visszaérkezett Corvin-codexek bibliographiai ismertetése (Bp., 1877); A bp.-i országos könyvkiállítás latin kéziratai (Bp., 1882); Két modenai Corvin-codex története (Bp., 1893). – Irod. Cs. J. (Literatúra, 1932); Pálvölgyi Endre: A Cs. J. elleni fegyelmi vizsgálat és annak politikai háttere (Az Egy. Kvtár évk. 11. 1964).