Kezdőlap

Csorba Tibor, Szakácsi (Szepesváralja, 1906. márc. 15.Bp., 1985. szept. 5.): író, műfordító, filológus, festő. Lőcsén, majd Bp.-en járt gimnáziumba. A Képzőművészeti Fő-isk.-n kezdte művészeti tanulmányait, majd a varsói Rajztanárképző Főisk.-n folytatta, s 1955-ben végleg Lengyelo.-ban telepedett le, az egy. m. lektoraként működött. Több ízben járt Angliában, Franciao.-ban. Mint festő elsősorban erdélyi, m. és lengyel tájakat, párizsi város- és utcaképeket örökített meg akvarelljein. Grafikáiban elvontabb, szerkezetesebb kifejezésmóddal is próbálkozott. Jelentősebb egyéni kiállításait Washingtonban (1960), New York-ban (1961), Varsóban (1965), Szombathelyen (1965), Veszprémben (1966), és Bp.-en (1987) rendezték meg. Mint publicista, fordító és szótárszerkesztő sokat tett a m.-lengyel kapcsolatok ápolásáért. – F. m. Beszél a tanya (elb., Kecskemét, 1934); Az utolsó lőcsei diák (r., Celldömölk, 1936); Polgáristák (r., Bp., 1936); A humanista Báthory István (Bp., 1944); Janus Pannonius (Csezmicei János, 1434-1472) (Prága, 1958); Lengyel-magyar szótár (szerk., Bp., 1958).