Kezdőlap

Csuka János, írói nevén Aranyműves János Lajos (Szeged, 1902. aug. 22.Bp., 1962.): író, költő, műfordító, újságíró. Az 1920-as években verseivel jelentkezett az újvidéki Út c. avantgarde folyóiratban. A Kalangya c. folyóiratban az 1930-as években szociográfiai írásaival tűnt ki. Publicisztikai munkásságát családi nevén folytatta. Prózája kezdetben a nyomor irodalomjegyeit viselte magán, később a kisebbségi isk.-ról, a jugoszláv agrárreformról írt objektív beszámolókat. 1942-ben szerk. a hivatalos magyar kultúrpolitikát képviselő Délvidéki Magyarság c. lapot és a Magyar városok (Bp., 1941) c. szociográfiai kiadványt. 1945 után Mo.-on élt és műfordítói tevékenységet folytatott. – M. A bánáti magyarság szórványélete (Szeged, 1944). – Irod. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története (Újvidék, 1968); Utasi Csaba: Tíz év után (Újvidék, 1974).