Kezdőlap

Csukás Zoltán (Győr, 1900. szept. 20.Freiburg, 1957. szept. 16.): állatorvos, állattenyésztő, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1955), Kossuth-díjas (1954). Tanulmányait a magyaróvári gazdasági ak.-n, az állatorvosi főisk.-án és a műegy.-en végezte. A műegy. állattenyésztéstani intézetének munkatársa, 1934-től a debreceni (pallagi) gazdasági ak., 1944-től az állatorvosi főisk. tanára. Ő kezdte meg az utódellenőrzés gyakorlati megszervezését; hosszú életű magyar-tarka törzstenyészetet létesített. A takarmányozás élettani vonatkozásában és az utódellenőrzés kérdéseiben nemzetközileg is elismert tekintélyt szerzett. Számos tudományos cikke jelent meg m. és külföldi szaklapokban. – F. m. A gazdasági baromfiak tenyésztése (Bp., 1935); A tehén takarmányozása (Bp., 1936); Takarmányozástan (Bp., 1952); Baromfitenyésztés (Bp., 1955). – Irod. Nekrológ (Magy. Állatorv. L, 1957, 10. sz.); . Mócsy János: Cs. Z. (Magy. Tud. 1957).