Kezdőlap

Csulák Mihály (Érsekújvár, 1927. nov. 20.Bp., 1984. máj. 2.): tanár, író. A bp.-i tudományegy.-en 1952-ben szerzett m.- történelem szakos tanári, majd 1966-ban bölcsészdoktori oklevelet. 1952 és 1974 között több általános és középiskolában tanított, majd tanfelügyelő lett. 1974-től az Orsz. Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tudományos titkára volt, s részt vett a Könyv és Nevelés c. lap szerkesztésében. A Magy. Pedagógiai Társaságnak, valamint a Magy. Irók Szövetsége ifjúsági szekciójának volt tagja. Számos tanulmánya, riportja jelent meg folyóiratokban; az ifjúsági irodalom kérdéskörének elismert kutatója volt. Emellett több cseh és szlovák író munkáját fordította le. – F. m. Ifjúsági irodalom-iskolai nevelés (tan., Bp., 1969); Mindenütt vannak csillagok (ifj., r., Bp., 1970); Adalékok a magyar iskolai könyvtárak történetéhez (OPKM Évkönyve, 1984).