Kezdőlap

Csutak Vilmos (Zágon, 1874. nov. 6.Sepsiszentgyörgy, 1937. máj. 14.): tanár, múzeumigazgató. A kolozsvári egy.-en 1902-ben történelem-latinszakos tanári diplomát szerzett. 1903-tól a sepsiszentgyörgyi kollégium tanára, 1916-tól ig. ja. 1908-tól a Székely Nemzeti Múz. őre, majd ig.-ja. Főképpen helytörténettel foglalkozott. Háromszék vm., a kollégium, az erdélyi ref. egyház és a kuruc mozgalmak történetéről írt kisebb tanulmányokat. – M. Háromszék felkelése a Rákóczi-szabadságharc elején (a sepsiszentgyörgyi ref. coll. ért. 1906-07); Az utolsó gyulafehérvári országgyűlés (Erdélyi Múz. Egyes. Emlékkve, Kolozsvár, 1913); Adatok az 1706. évi besztercei kuruc országgyűlés történetéhez (Erdélyi Irod. Szle, 1927); Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára (Sepsiszentgyörgy, 1929).