Kezdőlap

Csüry István (Mikola, 1921. júl. 2.Debrecen, 1980. dec. 3.): könyvtáros. 1940-től m.- német szakon Eötvös-kollégista. 1945-ben a debreceni egy.-en m.- német szakos tanári oklevelet, majd bölcsészdoktorátust szerzett, kiadatlan doktori értekezése: Móricz Zsigmond társadalomszemlélete. 1945-ben kezdte pályáját a debreceni egy.-i könyvtárban, ahol haláláig szolgált: könyvtárnok, osztályvezető, 1956-tól ig., 1977-től főig. Nevéhez fűződik az intézmény korszerű szervezetének kifejlesztése, az egy. számos könyvtárának hálózatba foglalása és együtt-működtetése, a központi könyvtár begyűjtő és kiszolgáló információs tevékenységének kiterjesztése, városon belüli és regionális könyvtárközi és bibliográfiai együttműködés kiépítése. Működése időszakában a debreceni egy.-i könyvtár – helyi feladatain kívül – 1952-től a kötelespéldányok második nemzeti gyűjtőhelye, 1976-tól pedig deklarált második nemzeti könyvtár. Jelentős szerepet vállalt az orsz. és központi könyvtárügyekben szakértő-közreműködőként. Részt vett az Országos Könyvtárügyi Tanács és számos könyvtárügyi bizottság munkájában. Szabó Ervin-emlékéremmel (1972) tüntették ki. – Szakcikkeinek témái: a könyvtári munkaszervezés és annak módszertana; az egy.-i könyvtár és hálózata modellje; a bibliográfia-elméletkérdés köre; a gyűjtés és regisztrálás érdekküszöbei; a könyvtár mint kutatóhely, a szakreferatura és eszköztára; regionális könyvtárközi feladatok. Élete utolsó időszakában könyvtári szakirodalmi munkássága mellett foglalkozott ismeretelmélettel, a tudományos megismerés folyamatával, valamint irodalomszociológiával, és e tárgykörökben is közzétett cikkeket. Kezdeményezője volt a debreceni egy.-i könyvtár számos kiadványsorozatának, több mint két évtizeden keresztül szerk. Könyv és Könyvtár c. évkönyvét (1-12., 1958-79), amelynek 13. kötete az ő emlékére jelent meg (1982). – M. A szocialista könyvtári üzem szervezete és működése (Debrecen, 1954); A nemzeti könyvtári gyűjtés kategóriái (Debrecen, 1967); A munkaszervezés helyzete és problémái a hazai tudományos könyvtárakban (Bp., 1974); Számok a századvégi irodalom társadalomtörténetéhez (Debrecen, 1979). – Irod. A Szabó Ervin-emlékérem első kitüntetettjei, Cs. I. (Könyvtáros, 1972. 10. sz.); Bényei Miklós: Cs. I. (Könyvtáros, 1981. 6. sz.); Gomba Szabolcsné: Cs. I. pályaképe (Könyv és Könyvtár, 13. köt. 1982); Korompai Gáborné: Cs. I. szakirodalmi munkássága (Könyv és Könyvtár, 13. köt, 1982).