Kezdőlap

Czakó Ambró (Cegléd, 1887. jan. 13.Owen Sound, Kanada, 1974. szept. 28.): vallás- és művészetfilozófus, publicista, egyetemi tanár. 1902-ben belépett a cisztercita rendbe, majd a bp.-i egy.-en matematikát, fizikát és filozófiát tanult. 1909-ben középiskolai tanári és teológiai diplomát szerzett. A zirci cisztercita gimn.-ban kezdte tanári pályáját. A vallás pszichológiája c. tanulmányát a rend súlyosan elítélte, ezért 1916-ban kilépett a rendből. Letette a debreceni ref. teológián a lelkészi vizsgát. 1910 óta tagja volt a Társadalomtudományi Társaságnak. 1918-ban a bp.-i Polgári iskolai Tanárképző Főiskolán tanított, az őszirózsás forradalom után államtitkár volt a Vallás- és Közoktatásügyi Min.-ban. A Tanácsköztársaság alatt előadott a közoktatásügyi népbiztosság agitátorképző iskolájában. A Tanácsköztársaság bukása után tanári állását elvesztette és nyugdíjától is megfosztották. 1921-ben a magyar október szellemében megindította a keresztény kurzust haladó szellemben bíráló Független Szemle c. időszaki folyóiratot. Lapját 1923-ban betiltották. Röplapok formájában (Kultúrproblémák, Március, Szabad Sajtó) még háromszor megjelent, de ezt is betiltották, őt pedig perbe fogták. Angliába ment. 1925-ben néhány hónapra visszatért Bp.-re, ekkor másodszor is perbe fogták Hermann Kutter svájci pap Sie müssen… c. könyvének lefordításáért, és 18 hónapi börtönre ítélték. Bécsbe menekült, innen Kanadába ment, Kanada legnagyobb egyházának a United Churchnek meghívására, és a legszegényebb m. gyülekezet papja lett Torontóban. 1938-ban megindította a Tárogató c. magyar nyelvű antifasiszta lapot. A II. világháborű alatt részt vett a Károlyihoz közel álló Kanadai Magyar Tanács szervezésében. 1950-ben visszatért a kat. hitre, és a halifaxi Saint Mary's University művészettörténet professzora lett. Itt tanított 80 éves koráig. – F. m. A vallás a kommunista társadalomban (Bp., 1919); Philosophy of Religion (London, 1933); Easter Eve (Oxford, 1936); Jegyzetek Az ember tragédiájához (Winnipeg, é. n.); Don Quijote (Winnipeg, 1943). – Irod. Vezér Erzsébet: A Független Magyarország (A Petőfi Irodalmi Múz. bibliográfiai füzetei, Bp., 1978).