Kezdőlap

Czakó Elemér (Szolnok, 1876. dec. 16.Bp., 1945. ápr. 29.): könyvkiadó, iparművészeti szakíró. Egy.-i tanulmányait Párizsban végezte. Hazatérte után az Egyetemi Könyvtár gyakornoka (1897-98), majd az Iparművészeti Múz. könyvtárosa (1899-1905) lett. 1907-től a múz. őre, 1911-től az Iparművészeti Isk. ig.-ja volt. 1916-tól a vallás- és közoktatásügyi min.-ban teljesített szolgálatot; 1915-ben h. államtitkári címet kapott. 1925-től 1934-ig az általa újjászervezett Egyetemi Nyomda főig.-ja. Szerk. Az iparművészeti iskola évkönyvét (1912-16), a Közművelődést (1927), A királyi magyar egyetemi nyomda története c. jubiláris kiadványt (többekkel, Bp., 1927). – M. A könyvnyomtatás és könyvdíszítés iparművészete (Bp., 1902); A magyaros ízlés (Györgyi Kálmánnal, Bp., 1930); Cirill-betűs könyvek Budán (Bp., 1939); Ábécénk életrajza (Bp:, 1939); A bélyeggyűjtés értelme (Bp., 1941).