Kezdőlap

Czapik Gyula (Szeged, 1887. dec. 3.Bp., 1956. ápr. 25.): egri érsek. 1910-ben szentelték pappá, Szegeden és Temesváron volt teológiai tanár és papnevelő intézeti alig. 1913-tól a Havi Szemle, 1920-tól az Egyházi Lapok és a Szív c. lap szerk.-je, a Korda nyomda- és kiadóvállalat ig.-ja lett. 1929-ben nagyváradi kanonok, 1930-ban c. apát, 1935-től pápai prelátus, 1939-től veszprémi megyéspüspök, 1943-tól egri érsek. Lépéseket tett az állam és egyház viszonyának rendezéséért (1950); aktív részvevője volt a nemzetközi békemozgalomnak, segítséget nyújtott a hazai papi békemozgalomnak. Tagja volt a Béketanácsnak és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének. – F. m. Novéna Jézus Szent szívéhez (Bp., 192z); Keresztény államtan (Bp., 1923); Könyörülj rajtunk, Uram! (Bp., 1934); Temetőkönyv (Bp., 1960). – Irod. Orbán Sándor: Egyház és állam (1945-1950) (Bp., 1962).