Kezdőlap

Czeczey Lénárd (1500 körül1551 végén): köznemes, katona. János király, majd Izabella híve, 1534-től haláláig kassai kapitány. – Irod. Takáts Sándor: C. L. kapitány (A Régi magy. kapitányok és generálisok c. munkájában, Bp., 1922).