Kezdőlap

Czeglédi István (Berény, 1620. nov. 19.Nagyszombat vidéke, 1671. jún. 5.): ref. prédikátor. Tanulmányait Debrecenben, Sárospatakon és külföldön, Franekerben, Utrechtben és Leidenben végezte, 1647-ben tért haza, Kassán iskolaig. lett, azután Tállyán, Beregszászon, majd Kassán lelkészkedett. A Wesselényi-féle összeesküvés felszámolása után üldözőbe vették, vagyonát elkobozták, őt magát megkínozták és fogságra vetették. 1671-ben Pozsonyba idézték összeesküvéssel vádolva, útközben azonban meghalt. Pozsonyban temették el. Hitvitázó műveket írt Sámbár Mátyás és mások ellen. Kora egyik jelentősebb protestáns prédikátora volt. – F. m. Az országok rombolásától írott könyvnek előrésze (Kassa, 1659).