Kezdőlap

Czeglédy Endre (Nagyszalonta, 1874. nov. 30.Bp., 1965. szept. 19.): mérnök, törvényszéki hites szakértő. Főisk. tanulmányait a bécsi katonai műszaki ak.-n, valamint a berlini és müncheni műszaki egy.-en végezte (1910). Előbb Boszniában, majd felvidéki vasútépítéseknél dolgozott s itt tevékeny részt vett a Nagyatádi Szabó István által megindított kisgazdamozgalomban. Az I. világháború alatt különböző műszaki alakulatoknál szolgált és ismételten kitüntette magát. A Tanácsköztársaság idején Pest vm. mezőgazdasági műszaki hivatala élén mint műszaki biztos jelentős vízrendezési és egyéb mezőgazdasági érdekű műszaki munkálatokat végzett. Az 1920-as ngy.-ben mint a sárbogárdi kerület képviselője, kisgazdapárti programmal, sürgette a földbirtokreform következetes végrehajtását. Később a párt balszárnyának egyik vezető alakja s az Országos Gazdakör, valamint az Országos Gazdavédelmi Front szervezője és elnöke. Utóbb Bp.-en működött mint magánmérnök és törvényszéki hites szakértő. Számos agrár- és szociálpolitikai cikke jelent meg a különböző hírlapokban és szaklapokban.